IMG_6566.JPG
       
     
Ankara
       
     
Ankara - Detail
       
     
Building Bridges - Detail 3
       
     
IMG_6688.jpeg
       
     
JF2Painting.jpg
       
     
IMG_6693.jpeg
       
     
JF4Painting.jpg
       
     
IMG_6566.JPG
       
     
Ankara
       
     
Ankara

Ankara (2015-16)

Oil paint on canvas, found metal

 

 

Ankara - Detail
       
     
Ankara - Detail

Ankara (2015-16)

Oil paint on canvas, found metal

Building Bridges - Detail 3
       
     
Building Bridges - Detail 3
IMG_6688.jpeg
       
     
JF2Painting.jpg
       
     
IMG_6693.jpeg
       
     
JF4Painting.jpg